Naujienos


 

 

PROJEKTAS Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0024 „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Art Glacio“

 

Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Art Glacio“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „ART GLACIO“, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Projektui įgyvendinti skirtas 55.469 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Užsiimdama valgomųjų ledų gamyba, įmonė planuoja sumažinti elektros energijos, pagamintos naudojant iškastinį kurą, vartojimo intensyvumą, didinant elektros gamybą ir vartojimą iš atsinaujinančių energijos išteiklių. Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteiklių, sudarys 14,56% bendro energijos suvartojimo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017 m. birželio 15 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. kovo 30 d.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Arūnas Simutis

Direktorius

UAB „Art Glacio“

Pilviškių 48, LT-70199, Gudeliai, Vilkaviškio r.

Tel. +37069829759

e-mail.: artglacio@gmail.com