ES investments


LIFE FitforREACH-2 Chemicals Risk Management and Assessment of Alternatives: Tools and best practices to support circularity, create more sustainable products and avoid regrettable substitution

Project number: LIFE22-ENV-EE-LIFE-FitforREACH-2/101113947

Homepage: fitreach.eu/

Duration: October 2023 until September 2027

Coordinating beneficiary: Baltic Environmental Forum Estonia

Partners:

From Estonia – Hendrikson DGE ja pilot enterprises Scanfil and Paldiski Tsingipada

From Latvia – Baltic Environmental Forum Latvia, Ecodesign Competence Centre, Latvian Association of Waste Management Companies and pilot enterprises Kvist, Kinetics Nail Systems and BalticFloc

From Lithuania – Kaunas University of Technology Institute of Environmental Engineering, Environmental Centre for Administration and Technology and pilot enterprises Elgama Electronics and Art Glacio

From Poland – Łukasiewicz Industrial Chemistry Institute and POMInnO

 

Funded by: European Union LIFE programme, State Regional Development Agency, Environmental Investment Centre, Ministry of the Environment of Lithuania

Budget: 5 999 457 EUR, LIFE program contribution 3 599 674 EUR

 

LIFE FitforREACH-2 aims to support SMEs in Estonia, Latvia, Lithuania & Poland that use (hazardous) chemicals in their products or processes. The goal of the project is to implement (elements of) chemicals risk management systems in companies, to incentivise and support a reduction of the use, emissions and exposures to hazardous substances. The work will be based on a comprehensive understanding of chemicals risk management, provided in form of handbooks, tools as well as specific and practical consultation. The main targeted group and direct beneficiaries of chemicals risk management work will be end-users of substances and mixtures, and also formulators of mixtures. Amongst others, we will help them to thoroughly assess alternatives to hazardous substances and mixtures to avoid regrettable substitution. By improving e.g. purchasing routines, workers protection, monitoring chemicals use and communication in the supply chain, chemicals literacy and awareness for safe, toxic free products will be increased. In cooperation with the further target group of companies in the waste sector we will assess how to identify hazardous substances in wastes and how this information could change their sorting and treatment practices resulting in cleaner secondary materials. The LIFE FitforREACH-2 also includes two Polish partners who will implement the activities in Poland. This will give access to many new companies that have not yet been trained or consulted before, thus promising higher improvement potentials and more extensive outreach than in the Baltics. We will further replicate our approach and tools to other Central and Eastern European Countries via associated organisations. Last but not least, we will continue investing in awareness raising activities, amongst others on chemical inventories and chemicals risk management for university students & industry associations.

 

 

UAB „Art Glacio“ nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2025 m. spalio 31 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Art Glacio“ bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą.

Projektas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies didinimo galutiniame įmonės energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. UAB „Art Glacio“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įrengti saulės elektrinę (286 kW), kuri įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Taip pat įmonė siekia būti socialiai atsakinga ir vykdyti draugiškai aplinkai veiklą.

Numatomas rezultatas: įrengta 286 kW galios saulės elektrinė, kuri per metus sugeneruos 286,504 MWh elektros energijos.

Bendra projekto vertė 196.000,00 Eur, iš jų ES finansavimas 120.085,00 Eur

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

 

 

UAB „Art Glacio“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Pagrindinis projekto uždavinys – modernios įrangos diegimas gamybinėje veikloje. Investicijos į naują įrangą padidins gamybos produktyvumą ir prisidės prie bendrovės darbo našumo ir pajamų rodiklių augimo.

Projekto pradžia – 2019 m. liepa, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0136 „UAB „Art Glacio“ gamybos modernizavimas ir gamybinių pajėgumų didinimas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projektui skirtas 0,27 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

 

Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Art Glacio“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „ART GLACIO“, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Projektui įgyvendinti skirtas 55.469 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Užsiimdama valgomųjų ledų gamyba, įmonė planuoja sumažinti elektros energijos, pagamintos naudojant iškastinį kurą, vartojimo intensyvumą, didinant elektros gamybą ir vartojimą iš atsinaujinančių energijos išteiklių. Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteiklių, sudarys 14,56% bendro energijos suvartojimo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017 m. birželio 15 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. kovo 30 d.