ES investments


 

UAB „Art Glacio“ nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2025 m. spalio 31 d. įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Art Glacio“ bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ programą.

Projektas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies didinimo galutiniame įmonės energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą, taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. UAB „Art Glacio“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įrengti saulės elektrinę (286 kW), kuri įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Taip pat įmonė siekia būti socialiai atsakinga ir vykdyti draugiškai aplinkai veiklą.

Numatomas rezultatas: įrengta 286 kW galios saulės elektrinė, kuri per metus sugeneruos 286,504 MWh elektros energijos.

Bendra projekto vertė 196.000,00 Eur, iš jų ES finansavimas 120.085,00 Eur

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

 

UAB „Art Glacio“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Pagrindinis projekto uždavinys – modernios įrangos diegimas gamybinėje veikloje. Investicijos į naują įrangą padidins gamybos produktyvumą ir prisidės prie bendrovės darbo našumo ir pajamų rodiklių augimo.

Projekto pradžia – 2019 m. liepa, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0136 „UAB „Art Glacio“ gamybos modernizavimas ir gamybinių pajėgumų didinimas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projektui skirtas 0,27 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Art Glacio“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „ART GLACIO“, didinant AEI gamybą ir vartojimą.

Projektui įgyvendinti skirtas 55.469 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Užsiimdama valgomųjų ledų gamyba, įmonė planuoja sumažinti elektros energijos, pagamintos naudojant iškastinį kurą, vartojimo intensyvumą, didinant elektros gamybą ir vartojimą iš atsinaujinančių energijos išteiklių. Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteiklių, sudarys 14,56% bendro energijos suvartojimo.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017 m. birželio 15 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018 m. kovo 30 d.